top of page

תיעדתי חתונה, אפילו שאני לא צלמת חתונות

חתונה אינטימית ומשפחתית ממש, בנטף ב"מטבח של רמה", לא יכולתי לסרב לחוויה שכזו
איילה ועמית ריגשו אותי עד דמעות ולכבוד היה לי לקחת חלק ביום שמחתם

החגיגה הייתה מלאת אהבה, יופי וצבע והפריימים בגלריה מרכיבים את הסיפור המרכזי והם בעיניי מרגשים לא פחות

bottom of page