top of page

  העבודות צולמו במהלך שנת  2019-2021 בארץ  ובחו"ל (ניו זילנד | ארה"ב). הן נמכרות לפי מהדורות, 6 יחידות בלבד מכל עבודה 

העבודות מודפסות על נייר צילום אפסון או נייר קאנסון, במידות שונות לבחירה: 30/45, 50/70, 60/90, 70/100

 מחיר העבודה ייקבע בהתאם לגודל ההדפסה ולסוג הנייר הנבחר. באם נדרשת מידת הדפסה מיוחדת, ניתן לציין זאת בעת ההזמנה

  לרכישה ניתן לפנות אליי דרך האתר 

dewdrop32@gmail.com במייל

 בנייד 052-3962221

bottom of page